ScaleFocus насърчава създаването на иновации и подкрепя Startup Weekend Varna

05/20/2019 | By Mladen Nikolov

This post originally appeared on blog.up.co


Иновациите са важна съставка за успеха на една високотехнологична компания.

ScaleFocus е един отличен пример как иновативното мислене се е превърнало в част от културата в организацията. Страстта към новите технологии и стремежът към създаването на иновативни решения за бизнеса са обединяващата нишка, която свързва всички над 700 служители на компанията. В стратегическите решения на мениджмънта също ясно се откроява желанието за инвестирането в иновации и създаването на проекти с добавена стойност за обществото.

 

През 2018 ScaleFocus е обявена за най-добър научно-развоен (R&D) център, поради създадения вътрешен генератор на идеи и инкубатор за тяхното развитие. През последната година служители от компанията работят усилено по 5 иновативни проекта за решаване на проблеми в здравеопазването, изменението на климата и социалните иновации.

 

Същевременно, компанията е отличена от БАА и БАСКОМ и като „Най-иновативно работно място“ за 2018 година.

 

ScaleFocus участва активно в изграждането на устойчива екосистема, която да насърчава и подкрепя иновациите като двигател на промяната. Компанията често се включва в проекти и инициативи, насочени към създаването на иновации и споделяне на добри практики в областта на новите технологии.

 

Следвайки своя стремеж към технологично развитие и подкрепа на новите идеи, през 2019 година ScaleFocus е основен партньор на Startup Weekend Varna.

 

 

ScaleFocus е високотехнологична компания, фокусирана върху разработването и интеграцията на съвременни, иновативни технологични решения в областите Digital, Data и Cloud. 

 

За последните 7 години ScaleFocus има над 300 успешно реализирани проекта и е успяла да се утвърди като доверен партньор, предоставящ експертни услуги за дигиталната трансформация на бизнеси от цял свят. Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Лондон, Мюнхен, Цюрих и Вашингтон.

Повече за компанията можете да научите на: scalefocus.com


×