Local community leadersTechstars Community Leaders work hard to bring resources and events to the Mumbai community. Meet your Community Leaders here.

 • Harsh
  Jain
  Harsh Jain
 • Anurag
  Maloo
  Anurag Maloo
 • Abhijeet
  Khandagale
  Abhijeet Khandagale
 • Amit
  Shrivastava
  Amit Shrivastava
 • Dhananjay
  Bhat
  Dhananjay Bhat
 • Bhargav
  Aparoksham
  Bhargav Aparoksham
 • Shivam
  Vahia
  Shivam Vahia
 • Vineet
  Nanavati
  Vineet Nanavati
 • Upahar
  Sood
  Upahar Sood
 • Omar
  Bali
  Omar Bali
 • Hars
  Saraf
  Hars Saraf


×