Startup Weekend Skopje ќе се одржи во просториите на NEW MAN’S BUSINESS ACCELERATOR

07/24/2014 | By Eva Piperevska

This post originally appeared on blog.up.co


startupweekendskopjeБи сакале да ве известиме дека овогодишното издание на Startup Weekend Скопје, ќе се одржи во просториите на NEW MAN’S BUSINESS ACCELERATOR.

NEW MAN’S BUSINESS ACCELERATOR е македонско-американска компанија со мисија преку високоспецијализирани програми да им овозможи на сите што се дел од него да го реализираат својот максимален потенцијал. Компанијата има свои канцеларии во Скопје и Лос Анџелес.

Во рамки на Акцелераторот функционираат:

Career Center – Кариерниот центар ја предводи комуникацијата со студентите, компаниите и инвеститорите и дава активен придонес во дизајнирање на програмите;

Cloud Academy – Обезбедува професионална интердисциплинарна едукација и менторство, со комбинирана настава во живо и на далечина преку користење на најсовремена опрема, во областите: Computer Science and Technology, Arts and Creative Technologies, Computer Networks and Cyber-security;

Smart-up Center – Овозможува бизнис менторство на млади претприемачи и целосна поддршка од креирање на демо верзија на производ/услуга, изработка на бизнис план, до обезбедување на ресурси, основање и водење на компанија;

Open R&D Lab – Работи сврзани со изнаоѓање на нови техники и методи на учење.

Настанот ќе се одржи од 19-21 Септември, во сите простории на акселераторот.

Адресата е: Ул. Варшавска бр. 9А


×