#SWKE2017 ďakuje sponzorom, bez ktorých by nič z tohto nebolo možné: Košice IT Valley

05/10/2017 | By Ladislav Kužma

This post originally appeared on blog.up.co


Podstatou tohto celosvetového startupového podujatia je spájať ľudí, ktorí chcú niečo dokázať a chcú pracovať na niečom novom a tiež spojiť nápad s tímom. Objaviť talenty, nápady s potenciálom, nájsť zdroje, ktoré sú dostupné v okolí. Znie to neuveriteľne, ale počas jedného víkendu sa môžeš naučiť viac ako za celý rok a pochopiť viac vecí ako počas celého štúdia. Je to síce krátky čas, ale o to intenzívnejší, počas ktorého zistíš čo založenie a rozbehnutie startupu v sebe prináša.

Startup Weekend by nebolo možné zorganizovať bez partnerov, ktorí projekt podporili rôznymi spôsobmi - finančne, vecne, osobne (mentori, judges).

Ďakujeme preto všetkým partnerom, vďaka ktorým sme mohli už po piatykrát zrealizovať event, na ktorom sa rok čo rok formujú nové tímy, ktoré pracujú na startupoch.

 

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley  zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na „Cluster Management Excellence Label GOLD“ ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií.

V súčasnosti má 45 členov a 4 pridružených členov.

Medzi hlavné aktivity klastra Košice IT Valley patrí:

- Motivácia detí a mládeže študovať a neskôr aj pracovať v informačných technológiách a robotike.

- Zlepšovanie kvality IT vzdelávacích programov, ktoré ponúkajú vysoké školy, stredné a základné školy, a IT spoločnosti.

- Podpora všetkých foriem spolupráce a inovácií.

- Príprava a implementácia spoločných vedecko-výskumných projektov a poskytovanie poradenstva v tejto oblasti.

- Podpora internej spolupráce členov a podpora spolupráce klastra s inými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni.

- Vypracovanie analýz, štúdií a prognóz ďalšieho vývoja regiónu a spoločnosti.


×